Các Nhà Máy Đường Việt Nam

Giới thiệu các nhà máy đường Việt Nam: NMĐ Biên Hòa, NMĐ Phụng Hiệp, NMĐ An Khê, NMĐ Nghệ An...