Thông tin sản phẩm đường

Thông tin các sản phẩm: Đường Cát Trắng, Đường Tinh Luyện, Đường vàng, Đường Túi, Đường nâu, Đường Phèn, Đường Que, Đường Lỏng...

 • Đường đen là gì?

  27-07-2019 // 278 lượt xem

  Đường đen (dark brown sugar) là một sản phẩm đường saccharose với một màu nâu đen đặc biệt do sự hiện diện của mật đường (mật mía) nhiều hơn so với đường nâu. Hay nói cách khác đường đen là 1 loại đường cát có màu nâu đen tự nhiên.

  Chi tiết →

 • Đường nâu tự nhiên

  22-05-2018 // 542 lượt xem

  Đường nâu là loại đường còn lưu trữ được mật mía tự nhiên trong mỗi tinh thể đường, đường nâu có màu nâu đen. Đường nâu được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm và ngành mỹ phẩm (làm đẹp da).

  Chi tiết →

 • Công dụng của đường nâu

  22-05-2018 // 501 lượt xem

  Đường nâu được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm và ngành mỹ phẩm (làm đẹp da) do trong đường nâu còn lưu trữ được mật mía tự nhiên trong mỗi tinh thể đường.

  Chi tiết →

 • Đường nâu là gì?

  22-05-2018 // 506 lượt xem

  Đường nâu (brown sugar) là một sản phẩm đường saccharose với một màu nâu đặc biệt do sự hiện diện của mật đường (mật mía). Hay nói cách khác đường nâu là 1 loại đường cát có màu nâu tự nhiên.

  Chi tiết →