Đường Tinh Luyện

Cung cấp các loại đường tinh luyện (đường RE): Đường tinh luyện Biên Hòa, Đường RE Juna, Đường RE Mimosa, Đường RE TTCS, Đường RE PHụng Hiệp...