Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6958:2001 Đường tinh luyện

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6958:2001 áp dụng cho đường tinh luyện ( Đường RE , Refined sugar, đường tinh luyện )

Ngày đăng: 10-11-2018

1,653 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6958 : 2001

ĐƯỜNG TINH LUYỆN (Refined sugar)

TCVN 6958 : 2001 thay thế TCVN 1695 : 1987 liên quan đến đường tinh luyện;

TCVN 6958 : 2001 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC3 Đường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

tcvn 6958

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đường tinh luyện sản xuất trực tiếp từ mía, từ đường thô hoặc các nguyên liệu khác.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 6327 : 1997 (CAC/RM 8-1969) Đường – Xác định độ tro dẫn điện.

TCVN 6328 : 1997 (CAC/RM 5 - 1969) Đường – Xác định sunfua dioxit (theo phương pháp của Carruthers, Heaney và Oldfield).

TCVN 6329 : 2001 (CAC/RM 4 - 1969) Đường- Xác định sunfua dioxit (theo phương pháp của Monier-Williams).

TCVN 6330 : 1997 (CAC/RM 7 - 1969) Đường- Xác định độ phân cực (theo phương pháp ICUMSA).

TCVN 6331 : 1997 (CAC/RM 2 - 1969) Đường- Xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 120oC trong 16 h (phương pháp dược điển của Mỹ).

TCVN 6332 : 1997 (CAC/RM 3 - 1969) Đường – Xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 105oC trong 3 h (phương pháp ICUMSA).

TCVN 6333 : 2001 (CAC/RM 6 - 1969) Đường – Xác định độ màu.

TCVN 6960 : 2001 (GS 2/3- 5 : 1997) Đường trắng – Xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen EDTA – Phương pháp chính thức.

TCVN 5603 : 1998 [CAC/RCP 1 - 1969, REV 3 (1997)] Qui phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm.

TCVN 1696 - 1987 Đường tinh luyện và đường cát trắng. Phương pháp thử.

3. Định nghĩa

Đường tinh luyện: là đường sacaroza (saccharose) được tinh chế và kết tinh.

4. Thành phần chính và các chỉ tiêu chất lượng

4.1. Các chỉ tiêu cảm quan của đường tinh luyện, phải phù hợp với yêu cầu quy định trong bảng 1.

Bảng 1- Các chỉ tiêu cảm quan

Chỉ tiêu

Yêu cầu

Ngoại hình

Tinh thể màu trắng, kích thước tương đối đồng đều, tơi, khô, không vón cục

Mùi, vị

Tinh thể đường hoặc dung dịch đường trong nước có vị ngọt, không có mùi vị lạ.

Màu sắc

Tinh thể trắng óng ánh. Khi pha vào nước cất cho dung dịch trong suốt.

4.2. Các chỉ tiêu lý – hóa của đường tinh luyện, phải phù hợp với yêu cầu quy định trong bảng 2.

Bảng 2 - Các chỉ tiêu lý – hóa

STT

Tên chỉ tiêu

Mức

1

Độ Pol, (oZ), không nhỏ hơn

99,80

2

Hàm lượng đường khử, % khối lượng (m/m), không lớn hơn

0,03

3

Tro dẫn điện, % khối lượng (m/m), không lớn hơn

0,03

4

Sự giảm khối lượng khi sấy ở 105oC trong 3 h, % khối lượng (m/m), không lớn hơn

0,05

5

Độ màu, đơn vị ICUMSA, không lớn hơn

30

5. Dư lượng SO2

Sunfua dioxit (SO2),  ppm, không lớn hơn: 7

6. Các chất nhiễm bẩn, mức tối đa

6.1. Asen (As)                            1 mg/kg

6.2. Đồng (Cu)                           2 mg/kg

6.3. Chì (Pb)                               0,5 mg/kg

7. Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 1696 : 1987.

8. Các phương pháp phân tích

8.1. Xác định độ Pol: theo GS 2/3 - 1 (1994).

8.2. Xác định đường khử: theo TCVN 6960 : 2001.

8.3. Xác định tro dẫn điện: theo TCVN 6327 : 1997.

8.4. Xác định sự giảm khối lượng sau khi sấy: theo TCVN 6332 : 1997 hoặc theo TCVN 6331 : 1997.

8.5. Xác định độ màu: theo TCVN 6333 : 2001.

8.6. Xác định sunfua dioxit: theo TCVN 6328 : 1997 hoặc theo TCVN 6329 : 2001.

9. Vệ sinh

Sản phẩm được coi là phù hợp với tiêu chuẩn này cần tuân thủ các phần tương ứng của TCVN 5603 : 1998 [CAC/RCP 1 - 1969, REV 3 (1997)].

10. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Đường được đóng trong các bao propylen (bao PP) kín. Bao đựng đường phải sạch, không có mùi và không ảnh hưởng đến chất lượng của đường.

10.1. Ghi nhãn: Theo quy định 178/1999/QĐ-TTg.

10.2. Vận chuyển: Phương tiện vận chuyển phải khô, sạch, tránh được mưa, nắng và không ảnh hưởng đến chất lượng của đường trong quá trình vận chuyển. Không được vận chuyển đường với các loại hóa chất có thể ảnh hưởng đến chất lượng của đường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Khi bốc dỡ đường phải nhẹ nhàng để tránh vỡ bao và ảnh hưởng đến chất lượng của đường.

11. Bảo quản: Đường phải được bảo quản ở nơi khô, sạch, tránh được mưa nắng, cách xa các nguồn ô nhiễm.

Giới thiệu bởi: sugar.vn

--------------------------------------------------------------------

Sugar - Cty Đường Cát Trắng

www.Sugar.vn

0938.033.396 (Mr. Tín)

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha