Liên hệ

Công ty TNHH Đường Biên Hòa (Bien Hoa Sugar Company Limited). VP: 38/3C Ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Phone: (028) 66.828.161 ; 0938.033.396 Email: tin@bhs.com.vn Website: www.Sugar.vn

Công ty TNHH Đường Biên Hòa

(Bien Hoa Sugar Company Limited)

VP: 38/3C Ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Phone: (028) 66.828.161 ; 0938.033.396 (Mr. Tín)

Email: tin@bhs.com.vn

Website: www.Sugar.vn

 

Captcha